Sekretesspolicy

Vi på Guthy-Renker (Guthy-Renker Scandinavia AB) engagerar oss för att skydda ditt privatliv. Denna sekretesspolicy visar sekretesspraxis för Guthy-Renkers produktwebbsajt som finns länkad till denna policy. Ta dig tid att noggrant läsa igenom denna sekretesspolicy eftersom den informerar dig om hur vi kommer att hantera dina personliga uppgifter. Guthy-Renker är en del av en grupp internationella företag. För ytterligare information om Guthy-Renker över hela världen, se www.guthy-renker.com.

Genom att du använder en Guthy-Renker webbsajt (en "Sajt") och våra tjänster samtycker du ovillkorligen till att förbindas till denna sekretesspolicy.

Guthy-Renker vill erbjuda dig bästa möjliga internetupplevelse. Därför införlivas då och då extrafunktioner, attraktioner, produkter eller tjänster på Guthy-Renker sajterna. Detta, samt vårt åtagande om att skydda dina personliga uppgifter, kan resultera i periodiska ändringar av denna sekretesspolicy. Det är därför bra om du läser igenom denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att se om det finns några tillägg. Alla eventuella frågor rörande vår sekretesspolicy ska ställas direkt till Guthy-Renkers sekretesspolicychef på customerservice.se@guthy-renker.co.uk

Varför samlar vi in och använder personliga uppgifter?

För att kunna:
svara på dina frågor och din begäran om information; ta emot och behandla dina beställningar; anpassa de tjänster vi erbjuder dig; utföra de åtaganden vi har i samband med något avtal som du har hos oss; verifiera din identitet; förutse och lösa problem med varor och tjänster som levereras till dig; utföra marknadsundersökningar och spåra försäljningsuppgifter; skicka ut nyhetsbrev, enkäter eller annan information om våra varor och tjänster via post, e-post eller SMS; publicera dina "före och efter"-berättelser på vår sajt, med diskretion och efter ditt godkännande.

Vi kan behöva samla in och behandla personliga uppgifter om dig inklusive ditt namn, din ålder, adress och dina kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du beställer något från oss kommer vi även att be om dina betalningsuppgifter. Vi kan be om denna information antingen via vår sajt eller via någon av våra telefonoperatörer eller så kan vi inhämta dessa uppgifter via e-post eller via annan kommunikation med oss. Viss information samlas in automatiskt, vilket beskrivs nedan i denna sekretesspolicy.

Vi ber dig även om ytterligare uppgifter som t.ex. vilken sorts mobiltelefon eller PDA som du använder, hur du hörde talas om vår Sajt och vilka ämnen du är intresserad av. Om du väljer att lämna sådan information till oss använder vi den för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service anpassad för dina behov och önskemål. Även om det inte är obligatoriskt att lämna all information vi ber om så kan vi bättre anpassa våra tjänster för dig ju mer information du lämnar (och ju mer exakt den är).

Vissa av Guthy-Renkers tjänster (såsom webbhotell och webbexpediering) erbjuds i samverkan med våra tjänsteleverantörer. I sådana fall kan vi behöva lämna ut dina personliga uppgifter till dem, med enda syfte att de ska kunna leverera dessa tjänster. Observera att vissa tjänster inte kan erbjudas dig om du inte vill uppge de personliga uppgifter som efterfrågas.

Loggfiler/IP-adresser

När du besöker vår Sajt loggar vi automatiskt din IP-adress (den unika adress som används för att identifiera din dator på internet) som automatiskt känns igen av vår webbserver. Vi använder IP-adresser som hjälp att administrera Sajten och för att samla in allmänn demografisk information för kollektivt bruk. Vi länkar inte IP-adresserna till personligt identiferbar information.

Icke-personlig information

Vi kan komma att automatiskt samla in icke-personlig information om dig som t.ex. vilken typ av webbläsare du använder eller från vilken sajt du länkade till vår Sajt. Det går inte att identifiera dig utifrån denna information och den används endast för att hjälpa oss att erbjuda en mer effektiv service på vår Sajt. Vi kan då och då komma att lämna information gällande antal användare som länkar till vår Sajt från deras sajter till ägarna eller operatörerna för tredjepart-sajter från vilka det är möjligt att länka till vår Sajt. Du kan ej identifieras utifrån denna information.

Information som placeras i din dator

Vi kan komma att lagra viss information (allmänt känt som en "cookie") på din dator när du är inne på vår Sajt. Denna information underlättar för dig när du använder vår Sajt och hjälper oss att förstå hur vår Sajt används. Du kan radera eller blockera cookies från din dator om du vill (din hjälpskärm eller manual bör kunna hjälpa dig med detta), men vissa Guthy-Renker tjänster kanske fungerar dåligt eller inte alls om du ställer in din webbläsare på att inte acceptera cookies.

Förbättra vår service

Det kan hända att personal från Guthy-Renker eller från våra tjänsteleverantörer kontaktar dig emellanåt via de kontaktuppgifter som du lämnat till oss för att få dina åsikter och kommentarer gällande den service vi erbjuder dig.

Information om varor och tjänster

Det är mycket viktigt för oss att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service. I detta syfte kanske vi då och då kontaktar dig via någon av de kontaktuppgifter som du lämnat, med information om våra nyhetsbrev, enkäter, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte vill få sådan information, skicka ett e-postmeddelande till customerservice.se@guthy-renker.co.uk. Observera att aktiva kunder kommer att fortsätta få beställnings- och kontouppgifter från oss. Bibehålla korrekta register Vi strävar efter att bibehålla vår information om dig så korrekt som möjligt. Om du vill läsa igenom eller ändra de uppgifter som du har lämnat till oss, eller om du vill ta bort din publicerade "före och efter"-berättelse från Sajten, kan du när som helst göra det via "kontakta oss"-sidan på denna Sajt.

Säkerhet

Du bör vara medveten om att internet inte är en säker miljö. Vi har implementerat teknologi och praxis för de anställda för att säkra att ditt privatliv inte drabbas av otillåtet och felaktigt bruk, inklusive användande av programvara för säker server ("SSL") som krypterar, och därmed skyddar, den beställningsinformation som du behöver uppge innan den skickas till oss. Då SSL aktiveras ser du ett hänglås längst ner i din webbläsare och du kan klicka på den för att få mer information. Vi fortsätter att uppdatera dessa åtgärder på lämpligt sätt när ny teknologi finns att tillgå.

Tredje part-sajter

Vi kan ej ansvara för sekretesspolicy och praxis hos tredje part-sajter även om du ansluter till dem via länkar från vår Sajt och vi rekommenderar att du kollar upp policyn för varje sajt som du besöker. Dessutom, om du länkade till vår Sajt från en tredje part-sajt kan vi inte ansvara för ägarnas eller operatörernas sekretesspolicy och praxis för sådan tredje part-sajt och vi rekommenderar att du kollar upp policyn för sådan tredje part-sajt och kontaktar ägaren eller operatören om du har några funderingar eller frågor.

Föra ut personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Vi kan komma att behöva lämna ut dina uppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som en del av de tjänster som vi erbjuder dig via vår Sajt. Det kan t.ex. ske om någon av våra servrar emellanåt finns lokaliserad i ett land utanför EES eller om någon av våra tjänsteleverantörer finns lokaliserade i ett land utanför EES. Eftersom vi är en del av en internationell grupp av företag kan vi även behöva lämna ut information till företag inom gruppen vilka är lokaliserade världen över (se www.guthy-renker.com). Dessa länder kanske inte har likadana lagar gällande skyddande av uppgifter som EES. Om vi lämnar ut dina uppgifter utanför EES på detta sätt kommer vi vidta rimliga åtgärder för att se till att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade. Om du dessutom använder våra tjänster när du befinner dig utanför EES kan dina uppgifter överföras utanför EES i syfte att erbjuda dig dessa tjänster.

Avslöja dina uppgifter för andra

Inte på något annat sätt än vad som uppges i denna policy kommer vi att avslöja dina personliga uppgifter utan din tillåtelse, om vi inte juridiskt sett berättigas eller förpliktigas att göra det (t.ex. om så krävs via ett domstolsbeslut eller i syfte att förhindra bedrägeri eller annat brott). Vi kommer endast att avslöja dina personliga uppgifter till en tredje part antingen som en del av en omorganisation eller en försäljning av tillgångarna för ett Guthy-Renker Group-företag, eller efter att ha säkerställt att åtgärder vidtagits för att se till att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade.

Kontakta oss

Om du någon gång vill kontakta oss med dina åsikter om vår hantering av personliga uppgifter, eller med någon fråga som gäller dina personliga uppgifter, kan du göra det via ett e-postmeddelande till oss på customerservice.se@guthy-renker.co.uk. Du har rätt att begära en kopia av den information som vi lagrar om dig och du kan begära att informationen korrigeras eller raderas när så är tillämpligt.Copyright © 2014 Guthy-Renker ® Med ensamrätt